Spring naar content

Voorwoord

Alwel is harder nodig dan ooit

Voor de komende jaren zien we dat onze maatschappelijk opgave eerder groter dan kleiner wordt. Onze grootste uitdagingen liggen op het gebied van nieuwbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en klantdienstverlening. Deze thema’s staan prominent op onze agenda. Hier komen voor veel van onze huurders de gevolgen van de coronacrisis nog bovenop. Kortom: Alwel is harder nodig dan ooit.

Fijn ritme

We hebben onze ambities bepaald en elke dag zetten we stappen om onze doelen te behalen. Vergelijkbaar met een marathon. In voorgaande jaren gingen we al uit de startblokken. In 2021 zijn we goed op dreef en versnellen we verder. En ook al halen we dit jaar de eindstreep nog niet, we hebben een goed ritme te pakken.

Uitbreiden

Zonder plan kom je niet van start naar finish. We bereiden ons verder voor op onze uitdagingen. Met daadkracht, discipline en uithoudingsvermogen. Zo breiden we onze woningvoorraad met circa 2300 huizen uit in de komende 15 jaar. In 2021 leveren we 50 huizen op en werken we verder aan 261 huizen. De jaren daarna zullen we verder versnellen.

Investeren in kwaliteit en verduurzamen

Daarnaast investeren we doorlopend in onze bestaande voorraad. We verbeteren de kwaliteit en investeren direct in verduurzaming van ons woningbezit. Gemiddeld verduurzamen we 500 huizen per jaar en waar het kan, schroeven we het tempo nog verder op. Daarnaast verbreden we onze duurzaamheidsaanpak bij onderhoud en nieuwbouw op basis van de uitgangspunten voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.

Betaalbaar wonen

Met ons inflatievolgend huurbeleid houden we onze huizen in 2021 betaalbaar; de inflatie is heel laag, rond 1%. Daarnaast verlagen we de huren voor bewoners die, zoals met Prinsjesdag besloten, te duur wonen. We zorgen dat nieuwe huurders passende en betaalbare woningen krijgen toegewezen. Belangrijk blijft het voorkomen van schulden en uitzettingen.

Leefbare en veilige wijken

Leefbaarheid staat weer hoog op onze agenda. Samen met onze partners investeren we in de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken en buurten. Een belangrijke ontwikkeling is dat de wijkaanpak bij overheid weer terug op de agenda is. Het aantal kwetsbare bewoners die bij elkaar in een wijk wonen, tast de veerkracht van wijken aan. Dit blijkt uit onderzoek en ook in de praktijk zien we dit in een aantal van onze wijken. Criminaliteit en fraude, wat bijdraagt aan een slechtere leefbaarheid, nemen toe. De gemeente Breda heeft inmiddels besloten om voor een aantal wijken te kiezen voor een langjarige wijkaanpak. Daar hebben we in de afgelopen jaren op aangedrongen. Voor Roosendaal is dat eveneens een vraagstuk.

Inspireren, leren en experimenteren

En ten slotte blijven we onze dienstverlening verbeteren, waarbij we de waardering van de klant willen verhogen. We willen een organisatie zijn die klaar is voor de toekomst. Wat voor soort medewerkers hebben we hiervoor nodig? En hoe zetten we bijvoorbeeld digitalisering effectief in, zodat er meer tijd en ruimte overblijft voor kwetsbare mensen die ons echt nodig hebben? Om hierin het juiste ritme te vinden, gaan we in 2021 inspireren, leren en experimenteren.

Financiële grenzen

Er wordt veel van ons gevraagd. Alwel heeft een grote investeringsopgave. Veel bouwen en verduurzamen en tegelijkertijd onze huizen betaalbaar houden, zet ons businessmodel zwaar onder druk. Bovendien betalen we daarnaast ook veel belasting (verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting). Dat neemt niet weg dat wij onze schouders onder die investeringsopgave zetten; we gaan onze marathon aan.

Reden van ons bestaan

Met veel energie en doorzettingsvermogen zetten we ons in om onze doelen te behalen. Echter als de heffing niet verdwijnt, bereikt Alwel binnen vijf tot tien jaar haar financiële grenzen en moeten we van het parcours afwijken, net als alle andere woningcorporaties. Daarom rekenen we erop dat het volgend kabinet de noodzaak ziet om opnieuw naar de spelregels te kijken.

Tot die tijd gaan we in flink tempo door. We hebben onze koers bepaald en omarmen onze maatschappelijke opdrachten. Dit is de reden van ons bestaan.

Tonny van de Ven en Karo van Dongen
Raad van bestuur