Spring naar content

Partners & samenwerking

Wij bepalen met onze gemeenten, huurdersverenigingen en maatschappelijke partners onze ambities en doelen

Samen met onze partners werken we intensief samen om onze doelen te bereiken. In de samenwerking in de wijk staan de neuzen dezelfde kant op. Bundeling van kennis, professionaliteit en financiële middelen zorgt ervoor dat we meer kunnen bereiken voor onze huurders, buurten en steden.
Ook in 2021 blijven we intensief samenwerken met onze partners. Zo kunnen we blijven inspelen op de vragen van onze huurders. De vraag naar ondersteuning bij wonen groeit. Dan is een goede samenwerking met onze partners belangrijk. We zijn en blijven in gesprek met elkaar. Persoonlijk contact is voor ons de basis voor een goede samenwerking in de wijk.

Interview samenwerkingspartner Ad van Rijen, WijZijn Traverse

Samen krijg je meer voor elkaar

WijZijn Traverse Groep is een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn, werkzaam in zeven gemeentes in West-Brabant en Zeeland. We ondersteunen mensen om (weer) zelfredzaam te worden en zich in te zetten voor de maatschappij.

Wij werken vanuit het motto ‘samen krijg je meer voor elkaar’. Dat raakt zowel onze relatie met inwoners als met samenwerkingspartners, zoals Alwel. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en expertise. Door deze samen te brengen, krijg je het hele plaatje in beeld en kom je samen tot oplossingen.

In 2021 maken we bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente en Alwel in Roosendaal wijkscans: analyses van wijken. Deze analyses geven inzicht in wat speelt in wijken en welke problemen aangepakt moeten worden voor meer leefbaarheid en veiligheid. Stel er is veel overlast door jongeren in een wijk, dan is de vraag; hoe zorg je voor goede ondersteuning voor deze jongeren? Hoe betrek je hen om de overlast in de wijk te verminderen? Welke ideeën spreken hen aan om de leefbaarheid te verbeteren?

Elke wijk vraagt een andere aanpak. Samen met onze partners bekijken we wat we oppakken en hoe we dit doen. Bij het maken van een plan van aanpak betrekken we ook de wijkbewoners. Je hebt elkaar nodig om dingen voor elkaar te krijgen.”

Ad van Rijen
Bestuurder Wijzijn Traverse Groep

Wat willen we in 2021 bereiken?

We maken en realiseren prestatieafspraken met gemeenten en huurdersverenigingen, zodat deze partijen zich herkennen in onze doelen en activiteiten.

Hoe pakken we dit aan?

In 2020 maakten we prestatieafspraken. We voeren de jaarafspaken 2021 uit.

We werken met partners in de wijk en hebben de neuzen dezelfde kant op staan.

Waar mogelijk vormen onze wijkvisies de basis voor deze samenwerking.