Spring naar content

Ons huishoudboekje

De huishoudportemonnee van Alwel

Omschrijving2020 (x € miljoen)
Huuropbrengst165,7
Servicekostenvergoedingen9,5
Overige opbrengsten3,5
Totaal inkomsten178,7
Onderhoudskosten48,7
Personeelslasten18,6
Heffingen (incl. VPB)26,3
Overige bedrijfslasten29,4
Rente30,9
Totaal uitgaven (incl. rente)153,9
Per saldo in de portemonnee24,8
Investeringen en verkopen-60,7
Nieuwe leningen -/- aflossingen26,9
Totaal
-33,8
Toename geldmiddelen-9

Hier opent u de volledige begroting van Alwel van 2021

begroting van Alwel van 2021