Spring naar content

Nawoord

Met daadkracht, discipline en uithoudingsvermogen gaan we de uitdagingen voor 2021 aan. Dat onze maatschappelijke opgave alleen maar groter wordt, is een feit. Waarbij thema’s als nieuwbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en klantdienstverlening prominent op de agenda staan. Nu en de komende jaren. De gevolgen van de coronacrisis voor veel van onze huurders komen hier nog eens bovenop.

Hoe ziet het plan per thema er in 2021 uit?

Betaalbaarheid: inflatievolgende huurverhoging, doorzetten van maatwerk bij schulden.

Beschikbaarheid: bouwen, bouwen, bouwen waarbij inzet van tijdelijke woningen en ander aanbod voor onderkant van de woningmarkt heel urgent is en we ook middeldure huur moeten toevoegen.

Duurzaamheid: behalen van gemiddeld 500 woningen te verduurzamen voor de komende paar jaar.

Differentiatie van wijken/leefbare wijk: vanuit onze wijkvisies samen met andere partijen inzetten op goed leefbare wijken. Daar waar een wijk minder vitaal is als gevolg van te grote concentratie kwetsbaren willen we met huurbeleid, met woningtoeleiding en voor de langere termijn ook met ingrepen in het vastgoed, stap voor stap weer meer differentiatie terugbrengen.

Dienstverlening: Focus weer op belang van goede stabiele dienstverlening met KWH-gemiddelde van 7,8.

Tot slot: we gaan in flink tempo door, hebben onze koers bepaald en omarmen onze maatschappelijke opdrachten. Dit is de reden van ons bestaan.

Alwel is harder nodig dan ooit.