Spring naar content

Jaarplan 2021

Breda

“Extra aandacht voor beschikbaarheid, leefbare wijken en klantdienstverlening”

“In het jaarplan 2021 van Alwel ligt de focus op vijf strategische thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid van wijken en klantdienstverlening. Alle thema’s verdienen evenveel aandacht. Toch zijn het komend jaar in Breda een drietal onderwerpen die extra aandacht vragen.”

Bouwen, bouwen, bouwen

“Net als in 2020 ligt onze focus nog steeds op bouwen, bouwen en bouwen. We hebben concrete stappen gezet, we maken plannen en zijn volop in gesprek met gemeente en projectontwikkelaars. Binnen nu en een paar jaar moeten er veel nieuwe huizen bij. Daarom is het belangrijk om de snelheid erin te houden. In de loop van 2021 willen we concrete plannen hebben klaarliggen, die we omzetten naar resultaten.”

‘Verbeter Breda’

“Daarnaast zien we dat aandacht voor leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten nu meer dan ooit nodig is. Vanuit een meerjarige aanpak ‘Verbeter Breda’ werken we samen met gemeente en de andere corporaties om de leefbaarheid en veiligheid in bepaalde delen in onze stad te verbeteren. In het bijzonder gaat de aandacht in de aanpak uit naar het verbeteren van de veerkracht van wijken met onder andere het doorbreken van de éénzijdige samenstelling. Het tweede belangrijke onderwerp is het verbeteren van het toekomstperspectief van de jeugd in die wijken.”

We voeren zelf onze reparaties uit

“Tot slot verandert in Breda na bijna vijftien jaar onze dienstverlening. We gaan zelf onze reparaties weer uitvoeren. In Roosendaal en Etten-Leur werkte Alwel al met eigen mensen. Fijn dat nu ook Breda op dezelfde manier gaat werken. Eind 2021 verwachten we dat ons team bestaat uit zeven vakmannen. De meerwaarde van deze werkwijze is dat we onze kennis over de wijk nog meer vergroten. We beter weten wat leeft in de buurt en wat zich achter de voordeur afspeelt. Maar we zijn vooral meer zichtbaar en dus ook aanspreekbaar. We kunnen sneller inspelen als er iets voorvalt in onze wijken en buurten.”

Jos Hendrickx
Vestigingsmanager Breda

Verder bouwen

24 appartementen in de Meidoornstraat

Duurzaamheid

In voorbereiding voor 2022 of 2023: 38 Vuchtstraat

Duurzaamheid

In voorbereiding voor 2022 of 2023: 61 woningen Diesstraat/Nijverheidssingel

Duurzaamheid

In voorbereiding voor 2022 of 2023: 54 woningen Balienhoek

Duurzaamheid

In voorbereiding voor 2022 of 2023: 353 woningen Heksenwiel/Overkroeten

Groot onderhoud of renovatie

In uitvoering: 139 woningen Linie

Groot onderhoud of renovatie

In uitvoering: 52 woningen Aardrijk

Groot onderhoud of renovatie

In uitvoering: 215 woningen Middellaan

Gasaansluitingen

In de 445 eengezinswoningen van Biesdonk bieden we onze huurders een pakket aan waardoor zij zonder gasaansluitingen kunnen

Voorbereiding

De voorbereiding van de bouw van 12 appartementen aan de Uitoord

Bouw

De bouw van 57 tijdelijke woningen. Locatie nog niet bekend