Spring naar content

Jaarplan 2021

Etten-Leur

“2021 wordt een jaar met veel uitdagingen”

“De druk op de huizenmarkt is in Etten-Leur groot. Het aantal woningzoekenden groeit. Aan de andere kant leveren we in 2021 weinig huizen op. Daarom zijn we in gesprek met de gemeente en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) om te zoeken naar oplossingen. Denk aan het plaatsen van tijdelijke huizen.”

Zichtbaar in de wijk

“We hebben ons wijkteam uitgebreid met twee sociaal beheerders. Een groter team vergroot de zichtbaarheid in onze wijken en buurten. Een aantal wijken heeft extra aandacht nodig. Vaak weten buren allang dat er iets niet pluis is in de wijk, of met bewoners om hen heen, maar de drempel om dat bij een instantie te melden is hoog. Doordat onze sociaal beheerder rondloopt in de wijk, hoort en ziet hij wat speelt. Mensen leren hem of haar kennen, waardoor het makkelijker is aan te spreken. Deze extra aandacht levert een belangrijke bijdrage aan fijner en beter wonen in onze wijken en buurten.”

Geclusterd wonen

“Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Enerzijds een bewuste keuze, anderzijds noodzaak. Voordat je naar een verpleeghuis mag, ben je al behoorlijk ziek. Samen met Avoord en Surplus onderzoeken we in 2021 wat de mogelijkheden zijn voor geclusterd wonen. Bij geclusterd wonen, woont elke bewoner zelfstandig, maar als het nodig is, dan is zorg beschikbaar. In het kader van ‘beter een goede buur’, kunnen de bewoners ook nog iets voor elkaar betekenen. We hebben dus meer van dit soort geclusterde woningen nodig de komende jaren in Etten Leur en daar werken we aan.”

Samen

“2021 wordt een jaar met veel uitdagingen die we moeten oppakken. Dat besef ik heel goed. Net als dat we dit niet alleen kunnen. Willen we deze uitdagingen aangaan, dan is het belangrijk om onze partners te betrekken en elkaar op te blijven zoeken. Kortom: samen werken aan wonen en wijken.”

Corrina Pistorius
Vestigingsmanager Etten-Leur bij Alwel

Oplevering

39 nieuwe huizen, 14 onder- en bovenwoningen en 25 tijdelijke woningen

Verder bouwen

75 appartementen Stationsplein

Verder bouwen

43 appartementen Kompaslocatie

Verder bouwen

42 appartementen Withofterrein (verwachte oplevering 2023)

Verder bouwen

44 appartementen Kloostervelden (verwachte oplevering 2023)

Verder bouwen

70 appartementen en 5 grondgebonden woningen Van ’t Hoffstraat (2021 en misschien 2022)

Groot onderhoud of renovatie

In uitvoering: 59 woningen De Grient fase 1

Duurzaamheid

In voorbereiding voor 2022 of 2023: 75 woningen De Grient fase 2

Duurzaamheid

In voorbereiding voor 2022 of 2023: 69 woningen HAT-complexen

Duurzaamheid

In voorbereiding voor 2022 of 2023: 27 woningen Rodebach/Ruusbroeckstraat

Duurzaamheid

In voorbereiding voor 2022 of 2023: 56 woningen A.M. de Jongstraat/Kapelstraat