Spring naar content

Onze doelstellingen

We hebben genoeg geschikte huizen voor onze huurders

De krapte op de huizenmarkt is overal zichtbaar. Onze opdracht is om zowel meer als anders te bouwen. Er is een grote behoefte aan kleine energiezuinige huizen met een lage huurprijs. Onze focus ligt op mensen met een laag inkomen. We zijn er voor hen. Maar we willen ook bouwen voor de middeninkomens, zeker als dat bijdraagt aan meer afwisseling in de wijk. We zien namelijk dat er onvoldoende aanbod in de markt is voor mensen met een inkomen vanaf 40.000 euro.

Bovendien is de prijs-kwaliteitverhouding van de huizen die de markt voor deze groep ontwikkelt, vaak erg slecht. Ook starters op de huizenmarkt doen een steeds groter beroep op onze huizen. Voor bijzondere doelgroepen, zoals dak- en thuislozen, statushouders en zorgvragers onderzoeken we verschillende mogelijkheden van andere woonvormen. In 2021 bouwen we bijvoorbeeld voor deze doelgroepen tijdelijke huizen.

Tot slot zien we dat (alleenstaande) senioren steeds langer thuis blijven wonen. We onderzoeken welke woonvormen het beste bij hen passen, zodat zij én langer thuis kunnen wonen én de juiste zorg krijgen.

Medewerker aan het woord

Nieuwe bouwlocaties vinden, is de grootste uitdaging

“Tot 2024 willen we 803 nieuwe huizen bouwen. In 2019 en 2020 hebben we reeds 135 woningen opgeleverd. In 2021 leveren we circa 50 woningen op waaronder 11 appartementen in de Molenstraat in Roosendaal, 14 onder- bovenwoningen in Etten-Leur en 25 tijdelijke woningen in Etten-Leur.

Hiernaast werken we in 2021 verder aan 261 woningen waaronder 75 appartementen aan het Stationsplein en 43 appartementen bij het Kompas in Etten-Leur. In Breda bouwen we aan de Meidoornstraat 24 appartementen, bereiden we de bouw van 12 appartementen aan de Uitoord voor en hopen we te starten met 57 tijdelijke woningen op een nog onbekende locatie. In Roosendaal bereiden we de bouw van 40 tijdelijke woningen en een herontwikkeling van een voormalige huisartspraktijk naar 5 woningen voor en starten we met de verbouwing van een klein voormalig zorgcomplex naar 5 appartementen.

Onze grootste uitdaging is het verkrijgen van nieuwe bouwlocaties en hierover goede afspraken maken met de gemeente. Zo hopen we in 2021 te starten met de bouw van de hiervoor genoemde 57 tijdelijke woningen op een nog onbekende locatie in Breda. In totaal moeten er 150 tijdelijke woningen worden gebouwd. Het is belangrijk om deze tijdelijke woningen te verspreiden over meerdere locaties in de stad. Daarom pakken we dit project op in samenwerking met de gemeente en de andere twee woningcorporaties in Breda: Laurentius en WonenBreburg.

In Etten-Leur starten we aan het Stationsplein met de nieuwbouw van 75 appartementen.  Dit wordt een markant gebouw bestemd voor jongeren. Met dit bijzondere project leveren we een mooie bijdrage aan de metamorfose van dit gebied.”

Daan van Opstal
Manager Vastgoed bij Alwel

Vooruitblik: Linie Zuid Breda

Totaalaanpak Linie-Zuid zorgt voor upgrade wijk

In 2018 zijn we in Linie-Zuid in Breda gestart met het betrekken van bewoners bij de renovatie aan hun woning. Twee jaar later, in 2020, hebben alle 134 huishoudens ingestemd met deze renovatie en konden we starten. Het vergt veel van de bewoners en alle betrokken partijen om de renovatie voor elkaar te krijgen. En corona maakte het ook niet gemakkelijker.

Bewoners kiezen voor een woning zonder aardgas

Na veel gesprekken en informatie wilden de bewoners zelf een woning zonder gas. Dit was een keuze naast de basisingrepen om de woning te verduurzamen. Bestaande woningen aansluiten op het warmtenet geeft extra werk en overlast bij de bewoners. Toch wilden zij zelf voortaan verwarmen met het warmtenet en elektrisch koken.

In 2021 ronden we de renovatie af

De aansluiting op het warmtenet is na de zomer af. Het binnenwerk net daarvoor. Het voegwerk aan de buitenkant gaat in 2022 nog door. Ook de gemeente gaat aan de slag met het openbaar gebied. De wijk krijgt met al deze aanpassingen een flinke upgrade.

De eerste reacties van bewoners zijn positief

Dat is fijn, zeker als je bedenkt dat deze woningen op de nominatie voor sloop stonden. Met de renovatie kunnen we de lage inkomens een energiezuinige woning geven die klaar is voor de toekomst.

Vooruitblik: Stationsplein Etten-Leur:

Wat willen we in 2021 bereiken?

We werken aan onze voorraad huizen, zodat we nu en in de toekomst zo goed mogelijk voldoen aan de vraag naar betaalbare huizen.

Hoe pakken we dit aan?

We bouwen 50 nieuwbouwwoningen.

We werken verder aan 261 woningen.

We werken aan de acquisitie van de gewenste nieuwbouwaantallen in alle steden in de komende jaren.

We huisvesten circa 434 statushouders.

We verkopen bij mutatie 18 reguliere woningen. Daarnaast verkopen we 8 woningen via Koopgoedkoop en 1 woning via Koopstart.

We kopen de koopgarantwoningen die aan ons aangeboden worden terug, we verwachten er 38.

Dit gaan we doen

Voor 2021 hebben we 50 woningen in oplevering van nieuwbouw gepland staan, en veel plannen in voorbereiding.

Bekijk de doelstellingen voor 2021 per vestiging