Spring naar content

Jaarplan 2021

Roosendaal

“We investeren veel, heel veel in Roosendaal”

“De huizen in Roosendaal sluiten niet aan bij onze huurders. We hebben 500 woningen meer nodig en daarnaast hebben we veel eengezinshuizen, terwijl er vooral behoefte is aan kleine duurzame huizen. Daarom moeten we in Roosendaal meer huizen en een andere type huizen aanbieden die aansluiten bij de actuele en toekomstige vraag. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor het splitsen van huizen en willen we grote huizen verkopen of naar de dure huur doorschuiven, en hiervoor kleinere terugbouwen. Deze transformatie is een grote uitdaging.

Overigens verkopen we heel weinig woningen in deze jaren. We verkopen pas een aantal eengezinswoningen als we passende kleinere en duurzame woningen hebben kunnen bijbouwen.”

Waar bouwen we nieuwe huizen?

“In 2021 zien we een lichte groei. Mensen uit de Randstad verhuizen naar onze regio, omdat je hier voor hetzelfde geld een grotere woning koopt. Daarnaast komen er meer statushouders naar Roosendaal. Onze uitdaging hierin is ‘waar bouwen we nieuwe huizen?’ Samen met de gemeente zoeken we naar locaties waar sociale huurwoningen kunnen landen. Bij het aanwijzen van nieuwe locaties is het belangrijk om weer meer differentiatie in de stad terug te brengen, zodat we op langere termijn ook de concentratie van sociale huurwoningen in onze meer kwetsbare wijken kunnen doorbreken.”

Medewerkers vol ‘aan de bak’

“In Roosendaal zijn we gestart met twee grote projecten, die veel van onze organisatie vragen. 229 huizen in de Josephwijk zijn bijna 100 jaar oud. Samen met de huurders, omwonenden en de gemeente Roosendaal willen we de wijk een nieuw jasje geven. Prettig en betaalbaar wonen voor jong en oud. Duurzaam en met veel groen. De 229 huizen worden gesloopt en we bouwen er 200 terug. Alle huidige huurders moeten verhuizen. Alleen dat al vraagt heel veel van onze medewerkers. Daarnaast gaan we wijk Langdonk verduurzamen. Ook dit is een proces dat veel inzet van onze medewerkers vraagt.”

Ontruimingen op nul

“Afgelopen jaren hadden we relatief veel ontruimingen. Dat gaan we anders aanpakken. We stellen in 2021 het aantal ontruimingen op nul, behalve bij criminaliteit en ernstige overlast. In samenwerking met onze maatschappelijke partners doen we er alles aan ervoor te zorgen dat mensen niet uit huis moeten.”

Uitdaging is sociale aspect

“Kortom: er staat een hoop op stapel. Tot 2030 bouwen we zo’n 300 huizen erbij. We investeren veel, heel veel in Roosendaal. Met als doel de wijken en buurten socialer, leefbaarder en veiliger te maken. Onze grootste uitdaging ligt in het sociale domein. Er wonen veel kwetsbare mensen in onze wijken. Zij redden zich redelijk, maar hebben een sociaal vangnet nodig om overeind te blijven als het moeilijk wordt. We veranderen oude wijken in nieuwe, frisse en vooral gevarieerde wijken. Waar het fijn is om te wonen. Dat heeft een positief effect op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, waardoor mensen zich ook prettiger voelen. Dit verhoogt het welzijn van de bewoners.”

Rob van Son
Vestigingsmanager Roosendaal bij Alwel

Oplevering

11 nieuwe woningen aan de Molenstraat

Nieuwbouwplannen

Verdere uitwerking: Josephwijk

Groot onderhoud

In uitvoering: in Langdonk worden 577 woningen opgepakt tot en met 2024

In uitvoering

48 woningen Westrand

In uitvoering

28 woningen P. Damiaanstraat

Groot onderhoud

In voorbereiding voor 2022 of 2023: 32 woningen Centrum

Groot onderhoud

In voorbereiding: voor 2022 of 2023: 54 woningen Sint Lucasplein

Groot onderhoud

In voorbereiding: voor 2022 of 2023: 33 woningen Bergrand

Bouw

De bouw van 40 tijdelijke woningen

Herontwikkeling

Een herontwikkeling van een voormalige huisartspraktijk naar 5 woningen

Verbouwing

We starten we met de verbouwing van een klein voormalig zorgcomplex naar 5 appartementen