Spring naar content

Afspraken met huurders

Mooie en verantwoorde keuzes

De belangrijkste reden voor de fusie in 2018 was dat het een fors bedrag opleverde: namelijk maar liefst twaalf miljoen euro voor de vijf jaar die daarop volgden. En daarna nog meer. Het geld gaat naar de huurders en huizen in de drie gemeenten: Etten-Leur, Breda en Roosendaal.

We hebben onze drie huurdersverenigingen uitgedaagd om een bestemming te vinden voor die extra middelen: elke vereniging heeft tot en met 2022 vier miljoen euro te besteden. Samen met de gemeenten maken zij de keuzes waarvoor ze dit geld willen gebruiken.

3 huurdersverenigingen aan het woord

Lagere woonlasten en kleine houten huizen

“De CHAB gaat in 2021 verder met het besteden van de door haar in te zetten gelden uit het fusiebudget. Ons eerste, tot nu toe succesvol verlopen, project – het aanbrengen van LED-armaturen in gezamenlijke ruimten van een groot aantal wooncomplexen van Alwel – is bijna afgerond. De huurders van 2028 eengezinswoningen bieden we komend jaar een keuzemogelijkheid aan uit enkele comfort verhogende of energiekosten besparende opties.

Daarnaast zetten we ook twee miljoen euro in voor het realiseren van duurzaam gebouwde, kleine houtbouwwoningen – huurhuizen voor één of tweepersoons huishoudens. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden, waarbij we ervan uitgaan dat ‘als de bouw niet duur is, zal de huur ook niet te hoog zijn’. Een externe projectleider begeleidt ons in dit houtbouwproject. Het is een mooi proces, waarin we samenwerken met de gemeente Breda en Alwel. We hopen dat de gemeente ons een mooie locatie toewijst. Hierover zijn we nog in gesprek.”

Dick Waage
Bestuurslid Huurdersorganisatie Breda (CHAB)

We leggen in 2021 bij 333 huizen zonnepanelen

De HuurderAdviesRaad (HAR) in Roosendaal koos ervoor om een gedeelte van het fusiebudget te besteden aan het vervangen van verlichting door ledlampen. Alle huurders in Roosendaal kregen een gratis pakket met 14 ledlampen in verschillende soort en maten. Bij maximaal gebruik levert dit per huishouden een jaarlijkse besparing op van 202kWh, 84kg minder CO2 en 42 euro minder energiekosten.

“Met het overige fusiebudget willen we in drie jaar tijd 1000 huurhuizen voorzien van zonnepanelen. In 2021 leggen we als proef bij tien huizen zes zonnepanelen. Hun ervaringen delen we in een filmpje waarin we ook uitleg geven over de zonnepanelen. Dit filmpje presenteren we uiteindelijk aan de huurders die in aanmerking komen voor de zonnepanelen.

Overigens komt niet elk huis zomaar in aanmerking voor zonnepanelen. We kiezen bewust voor huizen die bijvoorbeeld tijdens een renovatie al zijn verduurzaamd, zodat we geen zonnepanelen leggen die er over een paar jaar, bij een mogelijke dakrenovatie, weer af moeten. Waar mogelijk benaderen we eerst de wijken waar financieel de nood het hoogst is.

Als alles volgens planning verloopt, leggen we in 2021 bij 333 huizen zonnepanelen. We hebben na een selectieprocedure gekozen voor een leverancier uit Roosendaal: Led Up solar & lighting. Dankzij het fusiebudget gaat de huur niet omhoog, maar betaalt de huurder 4,50 euro per maand voor servicekosten. Die 4,50 euro zijn snel terugverdiend. Volgens een snelle berekening leveren zes zonnepanelen een energiebesparing van 300 tot 400 euro per jaar op!”

Cees Uytdewilligen
Voorzitter HuurderAdviesRaad (HAR)

Etten-Leur, fusiebudget
Extra budget voor duurzaamheid

“Van de 4 miljoen aan fusiebudget zette HBV 1.500.000 euro in voor woonlastenaanpak. Ongeveer 500.000 euro werd ingezet voor een maatwerkadviseur. In samenwerking met de Gemeente, Alwel en Surplus is de organisatie Etten-Leurse Kracht (ELK) in het leven geroepen om in voorkomende gevallen direct financieel maatwerk te kunnen leveren. Aangezien het bedrag ruim voldoende is, wil de HBV 250.000 euro aanhouden en de rest van 750.000 euro overhevelen naar de post duurzaamheid.

Daarnaast koos HBV ervoor om 812.500 euro in te zetten voor maximaal 2,5 fte voor een combinatiefunctie voor kwaliteit- en sociaal/wijkgericht. Alwel bezoekt alle huurhuizen in Etten-Leur voor het direct oplossen van kleine mankementen en vraagt daarbij ook of de huurders naar hun zin wonen. Door Corona is het aantal servicebezoeken verminderd, maar in 2021 pakken we het weer op. Daarnaast zetten we 325.000 euro in voor een extra dienstverlening. Een medewerker die onder andere controle uitvoert op afhandeling en kwaliteit uitvoering reparatieverzoeken.

Een deel van het fusiebudget investeert HBV in duurzaamheid: 962.500 euro. Zo kregen alle huurders in Etten-Leur, Terheijden en de gemeente Moerdijk een duurzaam cadeau aangeboden. Met de campagne ‘Omlaag die meter’ wil de HBV huurders helpen met energiebesparing. Via kleine maatregelen en nieuwe gewoontes. Huurders die zich aanmelden, krijgen bezoek van een energieadviseur.

Ook mogen de huurders voor 50 euro energiebesparende producten bestellen. Zo kunnen ze op korte termijn flink besparen op gas en stroom. Daarnaast bereiden we een initiatief voor om huurders zonnepanelen tegen een kleine vergoeding aan te bieden.

We reserveren 100.000 euro van het fusiebudget voor Time-out voorziening voor mensen die het tijdelijk niet aan kunnen om zelfstandig te wonen of acuut tijdelijke huisvesting nodig hebben.

Omdat de post ‘inflatievolgend huurbeleid voor geliberaliseerde woningen van 711 euro tot 875 euro voor de periode 2018-2022’ van 300.000 euro is vervallen, voegen we dit bedrag toe aan het budget voor duurzaamheid.”

Henk Smits
Interim-voorzitter HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur (HBV)