Spring naar content

Onze doelstelling

We hebben enthousiaste en goede medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn

Samen werken aan wonen en wijken

Wij werken met ruim 250 medewerkers in een organisatie die zich richt op vooruitgang. We dagen hen daarom uit om invulling te geven aan sociaal ondernemerschap: wat betekent dit voor je dagelijkse werk? Er is ruimte voor groei en het ontplooien van ieders talenten. Eigen initiatief moedigen we aan. Als je zelf wilt, is hier veel mogelijk. We vinden het belangrijk dat het goed gaat met onze medewerkers.

Een goede balans tussen werk en privé hoort daarbij. In 2021 hebben we hiervoor extra aandacht. Door de coronacrisis zijn we veel meer thuis gaan werken. Er zijn ook nieuwe werkvormen ontstaan, die goed uitpakten in ons dagelijkse werk. Deze nieuwe manieren van werken willen we graag behouden. We bekijken vanuit het oogpunt van de klant hoe we ons werk het beste kunnen inrichten. Ook hebben we aandacht voor vitaliteit en een prettige werksfeer. We zijn open en behandelen iedereen met respect.

Medewerker aan het woord

De mens staat centraal

“In 2021 focussen we ons op de toekomst. De maatschappij is enorm in beweging. Er verandert veel in een sneltreinvaart. Alleen al door corona is er enorm veel veranderd, bijvoorbeeld hoe we nu tegenover thuiswerken staan.

We weten dat er tal van ontwikkelingen af komen op onze organisatie, zoals verder gaande digitalisering en andere innovaties. Dat vraagt wat van onze organisatie en haar medewerkers. Hoe ziet de corporatie er over vijf jaar of over tien jaar uit? Wat vraagt dat van onze medewerkers en hoe houden we ze vitaal, duurzaam inzetbaar en aan welk profiel voldoet een nieuwe medewerker?

We vinden het daarbij belangrijk dat onze medewerkers in hun kracht staan, zodat ze daardoor ook betere kwaliteit in hun werk leveren. Dit vraagt een andere manier van leidinggeven. Het draait veel meer om het ‘goede gesprek’, waarin je samen met medewerkers zoekt naar wat zij nodig hebben om goed in hun vel te zitten en hun talenten te benutten om hun werk goed te doen. Met die vragen gaan we in 2021 aan de slag.”

Tonny van Eekelen
Adviseur P&O bij Alwel

Vooruitblik

Jong talent brengt nieuw elan

Hoe zorg je ervoor dat je personeel mee ontwikkelt met alle veranderingen en dat je als organisatie aantrekkelijk blijft voor jong talent? In Noord-Brabant richtten zo’n 25 woningcorporaties ‘Expeditie Loopbaan’ op. Eén van de vele activiteiten is een traineeshipprogramma waarbij jonge mensen opdrachten doen bij een Brabantse woningcorporatie.

Tonny van Eekelen, Adviseur P&O bij Alwel: “Je merkt dat deze nieuwe generatie een ander elan meebrengt. Hun positief kritische feedback is verfrissend. Bovendien bouwen de trainees tijdens het programma een informeel netwerk op dat hen zo meteen in hun werk goed van pas komt. Na het programma gaan de trainees bij één van de corporaties aan de slag. In september 2021 start de tweede groep, waarbij wij ook weer aanhaken. Investeren in jong talent is goed voor de toekomst.”

Wat willen we in 2021 bereiken?

We zijn een aantrekkelijke organisatie. Het is prettig werken bij ons. We houden onze talenten in huis en trekken goed personeel aan.

Hoe pakken we dit aan?

We zijn een lerende en ontwikkelende organisatie. We zetten in op competente, vitale medewerkers die goed op hun plek zitten. We maken daarover gedragen keuzes. Daarvoor zetten we verschillende instrumenten in en investeren verder in talentontwikkeling van onze huidige en nieuwe medewerkers (individueel en als team).

Dit gaan we doen

Alwel heeft inmiddels circa 150 Lean opgeleide medewerkers. In 2021 willen we daar meer rendement uit gaan halen.

We willen in 2021 meer aandacht besteden aan intervisie en leren van elkaar.

De verdere ontwikkeling van Office 365 gaat ons verder helpen. Zo willen we in 2021 via Office 365 een digitale ‘Obeyaroom’ inrichten waarmee we de verbinding tussen de afdelingen kunnen ondersteunen.

Als organisatie zetten we de eerste stappen naar een vitaliteitsbeleid. In 2021 willen we dat beleid vaststellen.

Alwel gaat deelnemen aan het traineeshipprogramma Expeditie Loopbaan. In 2021 zal een nieuwe groep trainees starten.

Binnen Alwel werken we met TMA: een test om talenten van medewerkers in beeld te krijgen. De filosofie hierachter is dat medewerkers die hun talenten kennen en deze ook kunnen inzetten in het werk, met meer plezier werken en betere prestaties leveren. In 2021 willen we TMA nog verder uitrollen binnen de organisatie.

Bekijk de doelstellingen voor 2021 per vestiging