Spring naar content

Onze doelstellingen

We verhogen ons tempo in het duurzaam maken van onze huizen

Vanuit de overheid zijn er afspraken gemaakt dat in 2050 de woningvoorraad van Nederlandse woningcorporaties CO2-neutraal moet zijn. Een ambitieus plan. Energiezuinig wonen staat al zo’n tien jaar op onze agenda. We hebben veel voorbeelden waarbij we al kozen voor het verduurzamen van onze huizen. Tijdens een renovatie nemen we bijvoorbeeld direct maatregelen om een huis energiezuiniger te maken. Het verlagen van woonlasten en het verbeteren van wooncomfort zijn daarbij mooi meegenomen. Toch is dit alles niet voldoende om het gestelde doel te behalen. Daarom verhogen we de komende jaren ons tempo.

Medewerker aan het woord

Groen moet je doen

“Duurzaamheid staat allang op onze agenda. We maken onze huizen energiezuiniger door ze te isoleren en als het kan maken we de woning aardgasvrij. Echter, we willen onze duurzaamheidsaanpak verbreden. Denk daarbij aan circulair bouwen: het hergebruiken van bouwmaterialen. Dit doen we bijvoorbeeld al bij de sloop van de gebouwen aan het Stationsplein in Etten-Leur. Ook onderzoeken we of bouwen met hout een goed alternatief is voor onze nieuwbouwhuizen. Hout is namelijk een stuk duurzamer dan beton en staal.

En we richten ons meer op ‘klimaatadaptatie’. Klimaatadaptatie betekent dat we ons moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals: wateroverlast en droogte. Daarom willen we meer groen in onze wijken. Meer groen geeft meer koelte tijdens hete zomers en het zorgt ervoor dat regenwater beter in de grond wordt opgenomen. Een bijkomend voordeel van meer groen is dat het fijner is om naar buiten te gaan. Je ontmoet meer mensen uit de buurt en wellicht krijg je zelfs zin om zelf te wroeten in de aarde. Mensen beleven wat meer groen met hen doet. Zo worden ze op een positieve manier bewust van duurzaamheid.”

Anke Struijs
Adviseur Duurzaamheid bij Alwel

Vooruitblik:
Claudia Meurs, Biesdonk van het gas af

Ambassadeurs voor gasloos Biesdonk

“In de wijk Biesdonk in Breda heeft Alwel ruim 400 eengezinshuizen, die al een warmte unit voor huisverwarming hebben, maar nog wel op gas koken. In het project ‘Biesdonk van het gas af’ willen we de huurders motiveren om over te stappen op elektrisch koken. Hiermee dragen we bij aan de energietransitie en is het bijkomend voordeel voor huurders dat ze geen aansluitkosten meer betalen voor gas. Het betreft een besparing van ongeveer 200 euro per jaar. De uitdaging hierbij is dat huurders zelf de inductiekookplaat moeten aanschaffen en open moeten staan voor een andere manier van koken.

We starten het project ‘Biesdonk van het gas af’ in 2021 met het aantrekken van ambassadeurs. Deze ambassadeurs kunnen wijkbewoners zijn die enthousiast zijn over het project, maar ook bekenden zoals netwerkpartners die in de wijk werken. Door hen erbij te betrekken, wordt er over het project gepraat en hopen ook andere wijkbewoners enthousiast te maken om van het gas af te willen. Samen met de ambassadeurs brengen we uitdagingen in beeld en bieden we hiervoor mogelijkheden aan. Bijvoorbeeld een workshop koken op inductie. Met de uitvoering van het project houden we uiteraard rekening met de beperkingen vanwege Covid-19.

Als sociaal projectleider ben ik de schakel tussen huurders en Alwel. Wat is nodig om huurders mee te krijgen en aan te laten haken? Hoe kiezen we een strategie die bij hen aansluit? Kortom: in 2021 gaan we met al deze vragen aan de slag met als doel: Biesdonk van het gas af.”

Claudia Meurs
Sociaal projectleider bij Alwel

Vooruitblik: Josephwijk Roosendaal

Transformatie Josephwijk naar groene en duurzame wijk

De woningen in de Josephwijk in Roosendaal zijn honderd jaar oud en zijn niet meer aan te passen aan de hoge (duurzaamheids)eisen van deze tijd. Daarom is besloten om de woningen te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen. Alwel heeft samen met huurders, omwonenden en de gemeente Roosendaal gekeken hoe we de wijk een nieuw jasje kunnen geven. Het uiteindelijke resultaat: een groene en duurzame wijk, waar onze huurders prettig en betaalbaar kunnen wonen.

De woningen die we gaan aanpakken, liggen in de St. Josephstraat, Voorstraat, Gildenbondstraat, Maxburgh, Valkenburgstraat, Rozestraat, Julianastraat en Tulpstraat. In totaal gaan we 229 woningen slopen en 200 nieuwe woningen bouwen. De ingrijpende transformatie duurt circa acht jaar. We verwachten dat het project in 2026 is afgerond

Wat gaan we in 2021 doen?

We gaan verder met het uitverhuizen van de bewoners van fase 1. We organiseren twee prijsvragen om de aannemers voor de sloop en de nieuwbouw te selecteren. Ook brengt de gemeente Roosendaal het nieuwe bestemmingsplan in procedure. Naar verwachting starten we in 2022 met de sloop van fase 1, waarna de nieuwbouw kan starten.

Wat willen we bereiken?

Het uiteindelijke resultaat is een duurzame wijk met energiezuinige en toekomstbestendige woningen. Het openbaar gebied en de binnenterreinen worden klimaatadaptief aangelegd. Dit betekent dat we dit openbaar gebied aanleggen door rekening te houden met bijvoorbeeld wateroverlast en droogte.

De huidige huurders kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om terug te keren naar de Josephwijk. Wij verwachten dat 10 a 15% van de huurders dit ook daadwerkelijk zal doen.

Voor meer informatie: www.josephwijk.nl 

Wat willen we in 2021 bereiken?

We investeren bij ruim 700 woningen in duurzaamheidsmaatregelen, waardoor de energieprestatie verbetert naar gemiddelde label A.

Hoe pakken we dit aan?

In 2021 blijven we de mogelijke verbreding van onze duurzaamheidsaanpak bij mutatie, onderhoud en nieuwbouw op basis van de uitgangspunten voor klimaatadaptatie & biodiversiteit en circulariteit onderzoeken.

We helpen bewoners actief om hun woning energiezuinig te gebruiken door gerichte informatie, persoonlijke begeleiding en feedback over het energieverbruik.

Samen met bewoners, gemeenten, corporaties en energienetwerkbedrijven werken we aan een wijkgerichte aanpak om buurten aardgasvrij te maken.

Dit gaan we doen, voorbeeldprojecten:

Project van de HAR met 1000 zonnepanelen.

Project omlaag die meter: In samenwerking met de HBV bezoeken energieadviseurs onze huurders.

Project Biesdonk van het gas af.

Project Langdonk is volop in voorbereiding en in participatie met bewoners.

Bekijk de doelstellingen voor 2021 per vestiging